REFORMA DE VIVIENDA / EDIFICIO / LOCAL COMERCIAL EN:

Carrer de l´Enginyer Moncunill, 48 (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Reforma de la coberta de l’edifici, reparació de les zones en mal estat de la coberta degut a l’aparició de fissures i esquerdes en murs de fàbrica de maó i forjats. A més de la reparació també es van reconstruir alguns ampits de fabrica de maó amb la col•locació de trencaaigües ceràmics.

Estado de la vivienda antes de su reforma


Estado de la vivienda una vez reformada