REFORMA DE VIVIENDA / EDIFICIO / LOCAL COMERCIAL EN:

Carrer de les Boviles, 86 (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Rehabilitació façana posterior edifici degut a l’aparició de fissures en els forjats de formigó armat dels balcons dels habitatges degut al pas del temps i a l’oxidació de les baranes d’aquests balcons. Rehabilitació realitzada mitjançant treballs verticals.

Estado de la vivienda antes de su reforma


Estado de la vivienda una vez reformada