ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer Holanda, 35 (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Edificació plurifamiliar entre mitgeres, formada per PB + 6 Plantes. La planta baixa esta destinada a local i habitatge (1 local i 1 habitatge), i la resta de plantes a habitatge (2 habitatges per planta, menys la primera i la sobreàtic que només en tenen 1 habitatge), en total 11 habitatges i 1 local. La data de construcció de l’edifici és de 1962.

Ite Hospitalet Barcelona