ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer Barcino, 73 (Barcelona)

Edificació plurifamiliar entre mitgeres, formada per PB+4 Plantes. La Planta Baixa del edifici està destinada a local comercial i la resta de plantes a habitatge (2 habitatges per planta). La data de construcció de l’edifici és de 1960.

Ite Barcelona