ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Avinguda d´Isabel la Catòlica, 32-34 (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Edificació plurifamiliar en xamfrà entre l’avinguda d’Isabel la Catòlica, l’avinguda Josep Tarradellas i Joan i el carrer d’Almadén. Edificació formada per dos blocs de la mateixa tipologia amb dos portals diferents (el portal número 32 i el 34), els dos edificis es troben dins la mateixa parcel•la cadastral. Tots dos edificis estan formats per PS + PB + 10 Plantes d’habitatges (11 plantes sobre rasant i 2 plantes sota rasant). La Planta Soterrani està compartida pels dos blocs i esta formada per dues plantes destinades a pàrquing. La Planta Baixa de l’edifici està destinada a ús comercial, cultural i religiós (2 locals comercials, el centre cultural Sant Josep i un centre religiós, en total 4 locals), i la resta de plantes a habitatge (el portal 32 té 81 habitatges i el portal 34 té 77 habitatges, un total de 158 habitatges). La data de construcció de l’edifici és de 1972.

Ite Hospitalet Barcelona