ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer General Manso, 19 (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Edificació plurifamiliar entre mitgeres, formada per una planta baixa destinada a local comercial i quatre plantes destinades a habitatge. La data de construcció de l’edifici és de 1965.

Ite Hospitalet Barcelona