ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer de l´Enginyer Moncunill, 48 (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Edificació plurifamiliar entre mitgeres situada al carrer de l’Enginyer Moncunill, 48 a l’Hospitalet de Llobregat. Edificació formada per PB + 7 Plantes (8 plantes sobre rasant). La Planta Baixa del edifici està destinada a local comercial i la resta de plantes a habitatge. La data de construcció de l’edifici és de 1972.

Ite Hospitalet Barcelona
2019-02-28T09:14:24+00:00