ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer de Collserola, 81 (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Edificació plurifamiliar entre mitgeres situada al carrer Collserola, 81 a l’Hospitalet de Llobregat. Edificació formada per PB + 5 Plantes. La Planta Baixa del edifici està destinada a aparcament i la resta de plantes a habitatge. La data de construcció de l’edifici és de 1973.

Ite Hospitalet Barcelona
2019-02-28T09:07:08+00:00