ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer de Joaquim Valls, 40 (Barcelona)

Edificació plurifamiliar entre mitgeres, formada per PB+3 Plantes. La Planta Baixa del edifici està destinada a local comercial, i la resta de plantes a habitatge (1 habitatge per planta). La data de construcció de l’edifici és de 1968.

ITE BARCELONA