ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer Garigliano, 18 (Barcelona)

Edificació plurifamiliar entre mitgeres d’ús residencial, formada per PB + 4 Plantes (5 plantes sobre rasant i cap sota rasant). En la Planta Baixa de l’edifici trobem un local comercial i un habitatge (situat en la part posterior de l’edifici), així com l’entrada a un pàrquing que no pertany a l’edifici a estudi. La resta de plantes estan destinades a habitatge (4 habitatges per planta), en total 17 habitatges. La data de construcció de l’edifici és de 1972.

Ite Barcelona
2019-02-28T09:29:57+00:00