ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer Josep Pla, 6 (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Edificació plurifamiliar en xamfrà amb els carrers de Josep Pla i el carrer de Sant Antoni. Edificació formada per PB+4 Plantes. La Planta Baixa del edifici està destinada a local comercial (2 locals comercials units) i la resta de plantes a habitatge (3 habitatges per planta menys la planta àtic que en té 2, en total 11 habitatges). La data de construcció de l’edifici és de 1967.

Ite Hospitalet (Barcelona)