ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer Gorgonçana, 11 (Esparraguera, Barcelona)

Edificació plurifamiliar entre mitgeres d’ús residencial, formada per PS+PB+Entresòl+2 Plantes (1 planta sota rasant i 4 plantes sobre rasant). La Planta Baixa de l’edifici està destinada a local comercial i a habitatge (1 local i 3 habitatges) i la resta de plantes a habitatges (2 habitatges en planta soterrani i 4 habitatges en planta entresòl, primera i segona). La data de construcció de l’edifici és de 1973.

Ite Esparraguera - Barcelona
2019-02-28T08:59:25+00:00