ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer Comerç 102 (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Edificació plurifamiliar entre mitgeres, formada per Plante baixa + Entresòl + 3 Plantes. Totes les plantes estan destinades a habitatge (1 habitatge per planta), encara que la planta baixa presenta en la part posterior del solar una edificació industrial de 41 m2 de superfície i 3 metres d’altura. La data de construcció de l’edifici és de 1929

ITE Hospitalet