ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer de Diogenes, 3 (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Edificació plurifamiliar entre mitgeres, formada per PB + 5 Plantes. Tot l’edifici està destinat a habitatge, en total 6 habitatges. La data de construcció de l’edifici és de 1965.

Ite Hospitalet