ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer de les Bóbiles, 86 (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Edificació plurifamiliar entre mitgeres, formada per PS+PB+5 Plantes. La planta soterrani i la planta baixa de l’edifici estan destinades a local comercial (1 local en la planta soterrani i 2 locals en la planta baixa) i la resta de plantes a habitatge (2 habitatges per planta).. La data de construcció de l’edifici és de 1970.

Ite Hospitalet Barcelona
2019-02-28T08:44:47+00:00