ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer de les Bòbiles (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Edificació plurifamiliar entre mitgeres, formada per PS+PB+4 Plantes. La Planta Soterrani de l’edifici està destinada a habitatge (1 únic habitatge), mentre que en la Planta Baixa trobem 1 local comercial i 3 habitatges. La resta de plantes estan destinades a habitatges (4 per planta, menys la planta àtic que té 2 habitatges). La data de construcció de l’edifici és de 1964.

ITE Hospitalet