ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer de Llevant, 11 (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Edificació plurifamiliar en xamfrà amb els carrers de Llevant i Felip Pedrell, formada per PB+5 Plantes. La Planta Baixa del edifici està destinada a local comercial (4 locals) i la resta de plantes a habitatge (la primera i última planta tenen 3 habitatges per planta, i la segona, tercera i quarta planta en tenen 4 habitatges), en total: 3 locals comercials i 18 habitatges. La data de construcció de l’edifici és de 1958.

ite hospitalet