ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer Fllorida 86 (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Edificació plurifamiliar entre mitgeres, formada per Planta Baixa + 3 Plantes. La Planta Baixa de l’edifici està destinada a local comercial i la resta de plantes a habitatge (1 habitatge per planta).. La data de construcció de l’edifici és de 1961.

ITE Hospitalet