ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer Graner, 25 (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Edificació plurifamiliar entre mitgeres, formada per PB+3 Plantes+ Planta Àtic. La Planta Baixa del edifici està destinada a pàrquing i a habitatge i la resta de plantes a habitatge (3 habitatges per planta). La data de construcció de l’edifici és de 1970.

Ite Hospitalet Barcelona