ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer Llançà 33 (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Edificació plurifamiliar entre mitgeres, formada per Planta baixa + 4 Plantes. La Planta Baixa del edifici està destinada a local comercial i a habitatge, i la resta de plantes a habitatge (3 habitatges per planta). La data de construcció de l’edifici és de 1960.

Ite Hospitalet
2019-02-27T12:20:24+00:00