ITE – INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS EN:

Carrer Mas, 84 (l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Edificació plurifamiliar entre mitgeres, formada per Planta Baixa +4 Plantes. La Planta Baixa de l’edifici està destinada a local comercial i la resta de plantes a habitatge (2 habitatges per planta). La data de construcció de l’edifici és de 1964.

ITE Hospitalet